Zwollas is in het bezit van het VCA** certificaat

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).
De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van
aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.
In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven
objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Kijk voor meer informatie op www.vca.nl